vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Chuyện trò linh tinh™ (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=17)
-   -   [Hỏi]khi con gái mặc áo cúp ngực (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=4015561)

chilinh_kt 30-11-2014 20:42

[Hỏi]khi con gái mặc áo cúp ngực
 
khi con gái mặc áo cúp ngực màu đen, da trắng nữa, nhìn từ phía sau....trong đầu các thím sẽ nghĩ gì......

Bach__Ho__Tinh 30-11-2014 20:44

Re: [Hỏi]khi con gái mặc áo cúp ngực
 
nghĩ đến con mẹ mày:go:

goodboy123 30-11-2014 20:47

Re: [Hỏi]khi con gái mặc áo cúp ngực
 
Quote:

Originally Posted by Bach__Ho__Tinh (Post 73164647)
nghĩ đến con mẹ mày:go:

:rofl::rofl::rofl:

black_boy_5 30-11-2014 20:48

Re: [Hỏi]khi con gái mặc áo cúp ngực
 
Quote:

Originally Posted by chilinh_kt (Post 73164604)
khi con gái mặc áo cúp ngực màu đen, da trắng nữa, nhìn từ phía sau....trong đầu các thím sẽ nghĩ gì......

nghĩ đến cl má mày chứ nghĩ

duyrua01 30-11-2014 20:49

Re: [Hỏi]khi con gái mặc áo cúp ngực
 
Quote:

Originally Posted by Bach__Ho__Tinh (Post 73164647)
nghĩ đến con mẹ mày:go:

chính xác, về chỗ :byebye:

gadiwea1993 30-11-2014 21:02

Re: [Hỏi]khi con gái mặc áo cúp ngực
 
Vot ban vì suy nghĩ đen tối :gach:

devilxz3 30-11-2014 21:04

Re: [Hỏi]khi con gái mặc áo cúp ngực
 
Quote:

Originally Posted by Bach__Ho__Tinh (Post 73164647)
nghĩ đến con mẹ mày:go:

Nếu mình là #2 mình cũng cm thế này :go: :rofl: :rofl:

Mr.N.P.T 30-11-2014 21:07

Re: [Hỏi]khi con gái mặc áo cúp ngực
 
Quote:

Originally Posted by Bach__Ho__Tinh (Post 73164647)
nghĩ đến con mẹ mày:go:

:rofl::rofl::rofl:

Uddy 30-11-2014 21:07

Re: [Hỏi]khi con gái mặc áo cúp ngực
 
#2 về cmn đích luôn :rofl:

thanghoibgver01 30-11-2014 21:09

Re: [Hỏi]khi con gái mặc áo cúp ngực
 
hvl style :go:


All times are GMT +7. The time now is 01:26.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.