vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Chuyện trò linh tinh™ (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=17)
-   -   (Hỏi thật lòng) - Còn ai quan tâm vụ giàn khoan HD-981 không? (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=3850408)

cailomaymay 13-07-2014 21:04

Re: (Hỏi thật lòng) - Còn ai quan tâm vụ giàn khoan HD-981 không?
 
điện tăng, xăng tăng kìa,wt éo gì cái giàn đó nữa!

vuabibanlucsang 13-07-2014 21:04

Re: (Hỏi thật lòng) - Còn ai quan tâm vụ giàn khoan HD-981 không?
 
quan tâm có làm đc gì ko :go:
kmn

popoloki 13-07-2014 21:09

Re: (Hỏi thật lòng) - Còn ai quan tâm vụ giàn khoan HD-981 không?
 
Quan tâm giá vàng,giá điện,giá xăng hơn :pudency: nghe nhiều quá nhàm rồi:look_down:

holyangel1234 13-07-2014 21:14

Re: (Hỏi thật lòng) - Còn ai quan tâm vụ giàn khoan HD-981 không?
 
Chỉ wan tâm giá điện và giá xăng thôi , kệ mịa cái dàn khoan

Marioz 13-07-2014 21:18

Re: (Hỏi thật lòng) - Còn ai quan tâm vụ giàn khoan HD-981 không?
 
như gió thoảng qua tai :go:

trunghq 13-07-2014 21:19

Re: (Hỏi thật lòng) - Còn ai quan tâm vụ giàn khoan HD-981 không?
 
Trên này mấy chuyện chính trị chính em bị mod xóa nhiều, chả ai muốn viết nữa. Còn đậu má bọn facebook đầy dlv nên vào chỉ chửi, chả dám bình luận. Quan tâm vẫn còn, chỉ là chưa có chỗ mà xả. Xả ra bh là thời đại nhạy cảm, cẩn thận lại bị quy chụp.

mapmelon 13-07-2014 21:20

Re: (Hỏi thật lòng) - Còn ai quan tâm vụ giàn khoan HD-981 không?
 
Có Cảng và nhà Nghỉ lo rồi

bannhulolt2 13-07-2014 21:20

Re: (Hỏi thật lòng) - Còn ai quan tâm vụ giàn khoan HD-981 không?
 
từ lúc thấy cái gọi là quỹ ủng hộ CSB là mình éo quan tâm nữa

Devilkid26021 13-07-2014 21:20

Re: (Hỏi thật lòng) - Còn ai quan tâm vụ giàn khoan HD-981 không?
 
Ban đầu cũng hăng hái lắm, sau đó nhận ra được bản chất và cảm thấy bất lực, thất vọng nên lơ đi cho đời nó sáng:adore:

Keng90 13-07-2014 21:32

Re: (Hỏi thật lòng) - Còn ai quan tâm vụ giàn khoan HD-981 không?
 
Chỉ quan tâm xem bao giờ nó hút hết dầu rồi nó về để mình ăn mừng thôi


All times are GMT +7. The time now is 05:23.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.