vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Trường đua (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=15)
-   -   Đua về độ độc đáo Mouse Bungee (giữ dây chuột) :lol: (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=3693955)

iMr.Lord1606 26-02-2014 20:23

Đua về độ độc đáo Mouse Bungee (giữ dây chuột) :lol:
 
MỞ BÁT :beauty::gach:

Nguyên liệu: Thước kẻ 30cm hiệu DELI
Kẹp quần áo hàng VN phiên bản màu trắng :look_down:

http://i.imgur.com/mMKfSv3.png

sukute 26-02-2014 21:34

Re: Đua về độ độc đáo Mouse Bungee (giữ dây chuột) :lol:
 
mình nghĩ cái này là treo dây chuột chứ chưa hẳn gọi là Bungee :gach::gach::gach:

CoralReeFParadise 26-02-2014 23:12

Re: Đua về độ độc đáo Mouse Bungee (giữ dây chuột) :lol:
 
:gach: con phím ngon mà đéo có bungee

redhat 27-02-2014 16:59

Re: Đua về độ độc đáo Mouse Bungee (giữ dây chuột) :lol:
 
Đóng cái đinh lên tưởng rồi mắc dây vào đó, thế là xong :v

PapaGhede 27-02-2014 19:41

Re: Đua về độ độc đáo Mouse Bungee (giữ dây chuột) :lol:
 
Bá đạo thật

pigheo 27-02-2014 23:10

Re: Đua về độ độc đáo Mouse Bungee (giữ dây chuột) :lol:
 
http://i1224.photobucket.com/albums/...ps014dd359.jpg

góp vui :P


All times are GMT +7. The time now is 09:36.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.