vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Trường đua (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=15)
-   -   Đua thời gian sử dụng của HDD xem ai lâu hơn (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=3666107)

BanhMyTrungThit 01-02-2014 13:19

Đua thời gian sử dụng của HDD xem ai lâu hơn
 
......................................

luxury1809 01-02-2014 15:36

Re: Đua thời gian sử dụng của HDD xem ai lâu hơn
 
cài này có rồi ba ơi !
http://vozforums.com/showthread.php?...400&highlight=

th4nhvtvn 01-02-2014 18:26

Re: Đua thời gian sử dụng của HDD xem ai lâu hơn
 
^ chủ top kia bị k.i.a rồi nên chả ai update được :surrender:

health 100% nhá

http://i1065.photobucket.com/albums/...psa9188997.png

namkep 13-02-2014 13:14

Re: Đua thời gian sử dụng của HDD xem ai lâu hơn
 
1 Attachment(s)
test phát kiếm post :sweat:

cadenlid 13-02-2014 13:44

Re: Đua thời gian sử dụng của HDD xem ai lâu hơn
 
ở nhà cũng có mấy cái để tối mình về xem, có một cái chắc cũng dùng được 10 năm rùi

KoBoldTM 13-02-2014 14:01

Re: Đua thời gian sử dụng của HDD xem ai lâu hơn
 
Ké phát, lap đang xài, Probook 6560b 2nd :go:

http://i1.upanh.com/2014/0213/07//58711726.untitled.png

vanan0693 20-02-2014 21:05

Re: Đua thời gian sử dụng của HDD xem ai lâu hơn
 
Làm phát cho nóng nào :sexy:
http://i6.upanh.com/2014/0220/14//58770600.testhdd.jpg

.Uncensored. 21-02-2014 10:27

Re: Đua thời gian sử dụng của HDD xem ai lâu hơn
 
Đang tải về, tí test coi bao nhiêu, dùng từ 2010 tới giờ chắc thua các thím

mrheosuper ver2 21-02-2014 20:01

Re: Đua thời gian sử dụng của HDD xem ai lâu hơn
 
http://www.uphinhnhanh.com/images/80Capture.png
có bác nào = em không


All times are GMT +7. The time now is 02:30.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.