vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Trường đua (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=15)
-   -   Đua số Post Per Day của spammer (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=3631610)

kimbang 30-12-2013 23:02

Đua số Post Per Day của spammer
 
như tít,PPD của mình có 1.20,ít spam,còn các bạn ntn,vào đua nhé
P/S đua luôn cả tổng post nhé

[Jigsaw] 31-12-2013 03:01

Re: Đua số Post Per Day của spammer
 
topic hơi nhảm nhí , cái post per day kiểu này có nhiều thì cũng chả nói lên điều gì , post nhiều mà ko có tính xây dựng thì cũng bằng ko

ppd 8.65 , 3893 posts , chủ yếu ở F8 và F9


All times are GMT +7. The time now is 10:52.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.