vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Tin tức iNet (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=26)
-   -   C55 & MCP55 - chipsset mới của nVidia cho CPU Intel (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=3560)

amdsempron 29-09-2006 14:50

C55 & MCP55 - chipsset mới của nVidia cho CPU Intel
 
Đến cuối tháng 11 năm nay nVidia sẽ cho ra đời thế hệ chipset mới dành cho CPU Intel (Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 2 Extreme, ...) là C55 & MCP55 support SLI X16 (full speed) và theo source thì khả năng OC của nó sẽ ngon hơn hẳn mấy con NF4 SLI IE, NF590 SLI IE hiện tại (vốn OC cao lắm chỉ khoảng 330 MHz FSB trong khi với Conroe thì khả năng OC FSB cao hơn nhiều), nó sẽ support FSB 1333 MHz, DDR2-800.

http://resources.vr-zone.com//newspi...6/29/C55-m.jpg

Source : _http://www.vr-zone.com/?i=4087


All times are GMT +7. The time now is 12:11.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.