vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Trường đua (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=15)
-   -   [THIẾT THỰC NHẤT] Đua về thời gian sử dụng SSD (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=3519855)

HNT 20-10-2013 20:43

Re: [THIẾT THỰC NHẤT] Đua về thời gian sử dụng SSD
 
Quote:

Originally Posted by hongict (Post 63106336)
Hình như có 1 Topic về thời gian HDD rồi thì phải - này thì SSD

http://vozforums.com/attachment.php?...1&d=1381850892

máy bác 3 tuần mới tắt máy 1 lần phải không :adore:
số lần khởi động có 800 mà tg lên đến 11k :sweat:

doomdoom 25-10-2013 05:33

Re: [THIẾT THỰC NHẤT] Đua về thời gian sử dụng SSD
 
Quote:

Originally Posted by dechec9 (Post 63088088)

kể ra SSD cũng trâu bò nhỉ, của bác ghi tận 300TB :sweat:

mpttrung1 27-10-2013 01:25

Re: [THIẾT THỰC NHẤT] Đua về thời gian sử dụng SSD
 
Tham gia cho vui :D

http://imageshack.com/scaled/medium/62/9cvj.jpg

http://imageshack.com/scaled/medium/14/yd6q.jpg

Wind Force 28-10-2013 13:14

Re: [THIẾT THỰC NHẤT] Đua về thời gian sử dụng SSD
 
Vertex 4 mới dùng hơn năm. Trước cũng có con force 3 dùng 1 năm nữa mà bán lâu rồi

http://i.upanh.com/rczbui

Haru-nee 31-10-2013 17:57

Re: [THIẾT THỰC NHẤT] Đua về thời gian sử dụng SSD
 
Chơi luôn :), về nhất luôn ;)

http://vozforums.com/attachment.php?...1&d=1383216707

not_away 01-11-2013 00:49

Re: [THIẾT THỰC NHẤT] Đua về thời gian sử dụng SSD
 
con ssd mới đua của thằng em :D chắc gì đã top :gach:
http://i.imgur.com/s9KBRgz.jpg


All times are GMT +7. The time now is 17:06.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.