vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Trường đua (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=15)
-   -   Đua xem ai sở hữu nhiều chip nhất (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=3496542)

steave 20-09-2013 15:23

Đua xem ai sở hữu nhiều chip nhất
 
lâu lâu rồi em lập 1 cái topic cho nó rực rỡ
đua xem ai sở hữu nhiều chip nhất dựa trên nguyên tắc sở hữu cá nhân thôi nhé :D
tính tất cả các thể loại socket khác nhau intel hay AMD
em xin show hàng trước :D
https://lh4.googleusercontent.com/-v...0+08.58.35.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-h...0+08.57.54.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-i...0+09.00.02.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-E...0+08.55.55.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-B...0+09.01.38.jpg
và đây nữa :D
https://lh6.googleusercontent.com/-u...2+17.48.28.jpg

đây là M Power
https://lh5.googleusercontent.com/-N...2+17.48.45.jpg

và đây là Marvel :D
https://lh5.googleusercontent.com/9F...M=w733-h550-no

tuannhu 20-09-2013 15:53

Re: Đua xem ai sở hữu nhiều chip nhất
 
Quote:

Originally Posted by steave (Post 62501862)
lâu lâu rồi em lập 1 cái topic cho nó rực rỡ
đua xem ai sở hữu nhiều chip nhất dựa trên nguyên tắc sở hữu cá nhân thôi nhé :D
tính tất cả các thể loại socket khác nhau intel hay AMD
em xin show hàng trước :D
https://lh4.googleusercontent.com/-v...0+08.58.35.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-h...0+08.57.54.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-i...0+09.00.02.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-E...0+08.55.55.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-B...0+09.01.38.jpg

:stick::stick::stick::stick::stick::stick:

thinhk43 20-09-2013 15:55

Re: Đua xem ai sở hữu nhiều chip nhất
 
Quote:

Originally Posted by steave (Post 62501862)
lâu lâu rồi em lập 1 cái topic cho nó rực rỡ
đua xem ai sở hữu nhiều chip nhất dựa trên nguyên tắc sở hữu cá nhân thôi nhé :D
tính tất cả các thể loại socket khác nhau intel hay AMD
em xin show hàng trước :D
https://lh4.googleusercontent.com/-v...0+08.58.35.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-h...0+08.57.54.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-i...0+09.00.02.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-E...0+08.55.55.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-B...0+09.01.38.jpg

nhiều thế này thì ai đua đc với bợn :nosebleed: .Chắc bợn làm ở kho bảo hành ak ?

NguaConBatKham 20-09-2013 16:34

Re: Đua xem ai sở hữu nhiều chip nhất
 
https://lh6.googleusercontent.com/-E...0+08.55.55.jpg
nhìn cũng đẹp và nghệ thuật ra phết :beauty:

hoanghung.smile 20-09-2013 22:57

Re: Đua xem ai sở hữu nhiều chip nhất
 
:sweat: Tính cá nhân thôi thì em té,tưởng tính tập thể được thì nhiều lắm :sexy: đi vặt hết chip trong máy ở trường ra khoe :byebye:

Alibaba mac quan sida 20-09-2013 23:17

Re: Đua xem ai sở hữu nhiều chip nhất
 
:stick::stick::stick::stick:

giangthichspam 20-09-2013 23:18

Re: Đua xem ai sở hữu nhiều chip nhất
 
mấy con chip 478 này ra mấy cửa hàng cũ người ta cân ký bán, có 10 ngàn 1 con thôi

Do_C0i 21-09-2013 20:21

Re: Đua xem ai sở hữu nhiều chip nhất
 
đặt theard là show "tranh nghệ thuật" thì đúng hơn :D

steave 22-09-2013 12:10

Re: Đua xem ai sở hữu nhiều chip nhất
 
Quote:

Originally Posted by Do_C0i (Post 62537246)
đặt theard là show "tranh nghệ thuật" thì đúng hơn :D

:byebye::byebye::byebye::byebye:

interporn 22-09-2013 12:11

Re: Đua xem ai sở hữu nhiều chip nhất
 
Cũng nghệ thuật đấy, lúc nào cũng làm 1 cái tranh cho nghệ thuật


All times are GMT +7. The time now is 19:50.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.