vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Liên Minh Huyền Thoại (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=178)
-   -   Hướng dẫn em build Lee Sin ! (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=3346133)

siopitor.w2 07-06-2013 00:29

Hướng dẫn em build Lee Sin !
 
Em hiện đang rất rắc rối về cách lên đồ cho lee sin khi đi rừng nên lên dmg hay tank hay offtank , xin cho em tham khảo các cách build mà các pro thấy hợp lý . Và lee thì có nên lên LHKL không ạ ? em xin cảm ơn !:adore:

kingbro 07-06-2013 08:18

Re: Hướng dẫn em build Lee Sin !
 
Quote:

Originally Posted by siopitor.w2 (Post 59423150)
Em hiện đang rất rắc rối về cách lên đồ cho lee sin khi đi rừng nên lên dmg hay tank hay offtank , xin cho em tham khảo các cách build mà các pro thấy hợp lý . Và lee thì có nên lên LHKL không ạ ? em xin cảm ơn !:adore:

Mắt đỏ khiên băng hết auto win :sogood:

cloudysad1 07-06-2013 08:39

Re: Hướng dẫn em build Lee Sin !
 
Xanh thì lên lhkl . còn Bt cứ tay quỷ. mắt 950 khiên cổ ngữ , khiên băng. ( lên ap max E và lên cái trượng rylai , song sinh ma quái ,troll cũng vui lắm nhé) :)

hilho 07-06-2013 09:03

Re: Hướng dẫn em build Lee Sin !
 
vao coi tiêu điểm tướng Lee đi

Chem 07-06-2013 09:57

Re: Hướng dẫn em build Lee Sin !
 
Tiêu điểm tướng Lee Sin


All times are GMT +7. The time now is 05:57.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.