vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Multimedia (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=31)
-   -   Tư Vấn Dàn MINI ONKYO FR-V7 - V77 và SOLO 7, aegoM để nghe nhạc (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=2942657)

EMPIRE5981 04-09-2012 14:08

Dàn MINI ONKYO FR-V7 - V77 và SOLO 7, aegoM để nghe nhạc
 
như tít, trong 3 loại trên thì cái nào thích hợp để nghe nhạc(chủ yếu nghe nhạc pop, classic) và có p/p tối ưu nhất,nhờ các BRO tư vấn phát.:beauty:
Dàn MINI ONKYO FR-V7 - V77 thì thấy ở đây có bán http://vozforums.com/showthread.php?t=2922146

idoaudio 04-09-2012 14:16

Re: Dàn MINI ONKYO FR-V7 - V77 và SOLO 7, aegoM để nghe nhạc
 
bác nên nghe thử cặp này,sẽ rất bất ngờ đó ạ :D http://ido.com.vn/goods-524-loa-aune-x3-hifi-.html

hoayeuquai 04-09-2012 14:43

Re: Dàn MINI ONKYO FR-V7 - V77 và SOLO 7, aegoM để nghe nhạc
 
Đang có 1 bộ Onkyo X7, loa X7A, bạn qtam thì pm nhé

sieuxeviet 04-09-2012 14:45

Re: Dàn MINI ONKYO FR-V7 - V77 và SOLO 7, aegoM để nghe nhạc
 
hay lắm..............

mr.hoainiem 12-04-2014 15:09

Re: Dàn MINI ONKYO FR-V7 - V77 và SOLO 7, aegoM để nghe nhạc
 
Quote:

Originally Posted by hoayeuquai (Post 50463477)
Đang có 1 bộ Onkyo X7, loa X7A, bạn qtam thì pm nhé

INBOX EM GIÁ ĐẸP BÁC ƠI


All times are GMT +7. The time now is 10:50.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.