vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Superthreads - Wiki vOz (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=34)
-   -   Extremely Random Picture Thread (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=2937035)

willrock114 30-08-2012 21:21

Extremely Random Picture Thread
 
- Không phải là ảnh động (GIFs), tránh đụng hàng thread này.

- ...


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Mình khởi động:

willrock114 30-08-2012 21:23

Re: Extremely Random Picture Thread
 
http://i.imgur.com/qjGKV.jpg

ThimHaComeBack 30-08-2012 21:24

Re: Extremely Random Picture Thread
 
http://nq9.upanh.com/b4.s28.d3/9f49e...211617401n.jpg
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
http://nq4.upanh.com/b4.s30.d1/3f606...pmanposter.jpg
:gach:

kunowa2287 30-08-2012 21:24

Re: Extremely Random Picture Thread
 
thấy cái ảnh nào chết liền à :shame:

makemefeel 30-08-2012 21:25

Re: Extremely Random Picture Thread
 
http://linkhay2.vcmedia.vn/local/pho...4639_thumb.jpg
:beauty::beauty:

Lady Gaga 30-08-2012 21:26

Re: Extremely Random Picture Thread
 
Quote:

Originally Posted by willrock114 (Post 50323483)
> Post bất kỳ hình ảnh nào bạn cho là hay ho.

> Resize ảnh trước khi post.

Đệt, nói rõ resize, giới hạn chiều ngang chứ :shame:

zxcvbn 30-08-2012 21:26

Re: Extremely Random Picture Thread
 
cái hình #3 bã thật:brick::tire:

Milo58 30-08-2012 21:26

Re: Extremely Random Picture Thread
 
Bác mod làm quả ảnh chất chơi quá :canny: :oh:

[K]id 30-08-2012 21:26

Re: Extremely Random Picture Thread
 
Quote:

Originally Posted by willrock114 (Post 50323594)

sao mod ko resize :gach::gach: vote ban :gach: (em quote đức nhé)

ThimHaComeBack 30-08-2012 21:26

Re: Extremely Random Picture Thread
 
Quote:

Originally Posted by kunowa2287 (Post 50323589)
thấy cái ảnh nào chết liền à :shame:

thím willrock troll à sao không xem được :gach::gach:


All times are GMT +7. The time now is 14:14.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.