vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Chuyện trò linh tinh™ (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Bạn trai Nong poy là ai ? (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=2905899)

Tao.Thao 08-08-2012 20:07

Bạn trai Nong poy là ai ?
 
Ai biết thông tin chi tiết thằng bồ em nó cho mình biết với ^^
hình em nó
http://4.bp.blogspot.com/-VjEc0Z-ogS...0/nong-poy.jpg

khungvonline1 08-08-2012 20:09

Re: Bạn trai Nong poy là ai ?
 
tao nè mày , ý kiến j ko

fhghvbvc 08-08-2012 20:25

Re: Bạn trai Nong poy là ai ?
 
Nong poy có chym mà :waaaht:

.Fatality 08-08-2012 20:27

Re: Bạn trai Nong poy là ai ?
 
Quote:

Originally Posted by Tao.Thao (Post 49609026)
Ai biết thông tin chi tiết thằng bồ em nó cho mình biết với ^^
hình em nó
http://4.bp.blogspot.com/-VjEc0Z-ogS...0/nong-poy.jpg

bảo cho thím để thím cưa bồ nó à :canny::canny::canny:

trantrunghieu90 08-08-2012 20:30

Re: Bạn trai Nong poy là ai ?
 
Tìm mình ah?

nhuttoan 08-08-2012 20:35

Re: Bạn trai Nong poy là ai ?
 
người mẫu chuyễn giới đó mấy ba,còn 1 bọc lòng thòng dưới háng đó, ở nó mà "tao nè" "mình nè" :lmao:

bla.bloblablobla 08-08-2012 20:36

Re: Bạn trai Nong poy là ai ?
 
:lmao::lmao::lmao:. Các bố cứ lao vào :lmao:

chu' Huy_Tuan 08-08-2012 20:37

Re: Bạn trai Nong poy là ai ?
 
Quote:

Originally Posted by khungvonline1 (Post 49609084)
tao nè mày , ý kiến j ko

Quote:

Originally Posted by trantrunghieu90 (Post 49609767)
Tìm mình ah?

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

kaka123123 08-08-2012 20:38

Re: Bạn trai Nong poy là ai ?
 
Các thím tỏ ra nguy hiểm vãi, em Nong Poy nổi tiếng ở cái Voz này lắm, mấy ông kia troll mà cũng đek biết :go:

vipkuteo 08-08-2012 20:39

Re: Bạn trai Nong poy là ai ?
 
:pudency:hồi trước cũng xxx với em này rồi nhưng mà không cảm giác lắm


All times are GMT +7. The time now is 11:47.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.