vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Chuyện trò linh tinh™ (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=17)
-   -   [hỏi khôn] Xin hỏi FL là gì thế.? (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=2839651)

tanglung 16-06-2012 11:24

[hỏi khôn] Xin hỏi FL là gì thế.?
 
Như tiêu đề ạ ? Em thấy nhiều thím nói FL mà ko biết Cần Lời Giải Thích
Đừng bảo em hỏi ngu nhé :gach:
Bảo hỏi ngu thì trả lời đê :beauty:

Baby | DieHard 16-06-2012 11:25

Re: [hỏi khôn] Xin hỏi FL là gì thế.?
 
Bom mù trong CS ý

vuanhk10 16-06-2012 11:26

Re: [hỏi khôn] Xin hỏi FL là gì thế.?
 
First love :|
F ò L n

firzen35 16-06-2012 11:26

Re: [hỏi khôn] Xin hỏi FL là gì thế.?
 
FirstLove :/

vn72259 16-06-2012 11:26

Re: [hỏi khôn] Xin hỏi FL là gì thế.?
 
chữ ký của mình làm ttừ FL đó bạn, vào nghe thử đi ;)

tanglung 16-06-2012 11:30

Re: [hỏi khôn] Xin hỏi FL là gì thế.?
 
Quote:

Originally Posted by Baby | DieHard (Post 48091636)
Bom mù trong CS ý

:gach::gach::gach::gach:

Monkey D. T 16-06-2012 11:31

Re: [hỏi khôn] Xin hỏi FL là gì thế.?
 
fuk love :go:

alert 16-06-2012 11:31

Re: [hỏi khôn] Xin hỏi FL là gì thế.?
 
Full Load,First Love :sweat:

User Name . 16-06-2012 11:31

Re: [hỏi khôn] Xin hỏi FL là gì thế.?
 
Fang lều
The message you have entered is too short. Please lengthen your message to at least 10 characters.

dragonthl 16-06-2012 11:32

Re: [hỏi khôn] Xin hỏi FL là gì thế.?
 
Full Load, các bác ở VOZ mà ko biết ah hay ở F17 thôi :ops:


All times are GMT +7. The time now is 09:53.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.