vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Chuyện trò linh tinh™ (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Đại học Nông nghiệp - Quản lý đất đai (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=2777378)

Phan69 02-05-2012 23:45

Đại học Nông nghiệp - Quản lý đất đai
 
Em năm nay đi thi đh :stick: Sức học thì hơi kém ạ :sosad: Thế nên bm bảo đăng kí quản lý đất đai :adore: Em xin hỏi là học xong thì ra làm j ạ :adore:

komasu 02-05-2012 23:47

Re: Đại học Nông nghiệp - Quản lý đất đai
 
Ra làm địa chính, ăn được nhiều lậu lắm đó. :beauty::beauty:

chipkhan 02-05-2012 23:51

Re: Đại học Nông nghiệp - Quản lý đất đai
 
thất nghiệp là cái chắc

search Wifi 02-05-2012 23:52

Re: Đại học Nông nghiệp - Quản lý đất đai
 
học đi bạn, ngành này ngon vãi luôn :beauty:

Phan69 02-05-2012 23:54

Re: Đại học Nông nghiệp - Quản lý đất đai
 
Quote:

Originally Posted by chipkhan (Post 46605352)
thất nghiệp là cái chắc

dạ :surrender: Em có ông bác đang làm phó tổng biên tập bên báo nông nghiệp nên ko lo ạ :sogood:

iti_vip 02-05-2012 23:55

Re: Đại học Nông nghiệp - Quản lý đất đai
 
Quote:

Originally Posted by search Wifi (Post 46605384)
học đi bạn, ngành này ngon vãi luôn :beauty:

Chứ Kinh tế NN, Quản trị như ae mình thì làm ăn gì :">:">:">

//vote QLDĐ bạn nhé, sau ra trường cocc nữa thì ngon ăn lắm :sexy:

vodanhkk 02-05-2012 23:56

Re: Đại học Nông nghiệp - Quản lý đất đai
 
toàn lậu thui

authedung 02-05-2012 23:57

Re: Đại học Nông nghiệp - Quản lý đất đai
 
Bạn cần thuê nhà thì năm sau gọi mình nhé,cho thuê ngay trong trường N2 luôn,ưu tiên gái xinh :sexy:

Phan69 02-05-2012 23:58

Re: Đại học Nông nghiệp - Quản lý đất đai
 
Quote:

Originally Posted by iti_vip (Post 46605457)
Chứ Kinh tế NN, Quản trị như ae mình thì làm ăn gì :">:">:">

//vote QLDĐ bạn nhé, sau ra trường cocc nữa thì ngon ăn lắm :sexy:

Dạ thế cocc là j ạ

iti_vip 02-05-2012 23:59

Re: Đại học Nông nghiệp - Quản lý đất đai
 
Quote:

Originally Posted by Phan69 (Post 46605575)
Dạ thế cocc là j ạ

Con Ông Cháu Cha :sexy:
hiểu đơn giản như là cơ cấu ấy bạn :go:


All times are GMT +7. The time now is 11:39.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.