vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Mainboard & Memory (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=7)
-   -   Tư vấn về RAM giúp mình với (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=2763088)

hung007008 21-04-2012 20:03

Tư vấn về RAM giúp mình với
 
Cấu hình máy mình hiện là:
CPU E7400, DDR 3 (1066): 2G, VGA GMA X4500 (G41) 256M, chơi Call of Duty 4 - Modern Warfare Normal giật, giật, để low thì ổn (800 x600)
Nếu mình nâng cấp RAM lên 4G chạy Dual thì có cải thiện đc kg?, hay vấn đề nằm ở VGA

commando1st 21-04-2012 20:31

Re: Tư vấn về RAM giúp mình với
 
Ram 2GB chiến tốt mọi loại game bạn cần dùng card rời mới có thể chơi CoD tốt đc. Nếu được thì nâng Ram lên 4gb lun thì càng tốt nay Ram3 rẻ như rau ấy mà, nhưng vấn đề chính nằm ở Card đồ họa.

hung007008 21-04-2012 20:53

Re: Tư vấn về RAM giúp mình với
 
Quote:

Originally Posted by commando1st (Post 46240811)
Ram 2GB chiến tốt mọi loại game bạn cần dùng card rời mới có thể chơi CoD tốt đc. Nếu được thì nâng Ram lên 4gb lun thì càng tốt nay Ram3 rẻ như rau ấy mà, nhưng vấn đề chính nằm ở Card đồ họa.

ờ.Vậy là có 4G RAM COD lag vẫn lag đúng hem bợn.:stick:

commando1st 21-04-2012 21:09

Re: Tư vấn về RAM giúp mình với
 
uh Ram 4gb mà đồ họa onboard thì vẫn thế thôi, bạn cần đầu tư 1 cái card đồ họa rời. máy của mình Pentium 4, Ram 2gb DDR2 thôi nhưng do có card Geforce 9500GT chạy COD4 mướt rượt ak. Hỳ...

hung007008 21-04-2012 21:26

Re: Tư vấn về RAM giúp mình với
 
Quote:

Originally Posted by commando1st (Post 46242208)
uh Ram 4gb mà đồ họa onboard thì vẫn thế thôi, bạn cần đầu tư 1 cái card đồ họa rời. máy của mình Pentium 4, Ram 2gb DDR2 thôi nhưng do có card Geforce 9500GT chạy COD4 mướt rượt ak. Hỳ...

Thôi đầu cơ thôi, ý lộn, đầu tư cái VGA thui, nên xài ATI hay NVIDIA nhỉ:sexy:

Nai Knight 21-04-2012 22:20

Re: Tư vấn về RAM giúp mình với
 
2 cái 2GB hơn 1 cái 4GB đó bạn

ali5ba 21-04-2012 22:24

Re: Tư vấn về RAM giúp mình với
 
mua cái vga cũ tầm 1tr như 4670 mà chơi, vài trăm thêm ram chả giải quyết được gì

mark123 21-04-2012 22:40

Re: Tư vấn về RAM giúp mình với
 
vấn đề nằm ở VGA bạn ạ cấu hàng dưới sign mình hồi trước tháo ra còn @G RAM chơi MW3 (Hight) k giật tẹo này nhé

chuberongdat 21-04-2012 22:53

Re: Tư vấn về RAM giúp mình với
 
Theo mình ram 1333 là đủ, cao hơn chỉ dành cho bench và các yêu cầu cao cấp khác

hung007008 21-04-2012 23:11

Re: Tư vấn về RAM giúp mình với
 
hj, Thanks mấy bạn, đầu tư VGA thôi:byebye:


All times are GMT +7. The time now is 19:28.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.