vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Chuyện trò linh tinh™ (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Tại sao các bác hay hỏi ăn rau dền! (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=2746000)

d4rksnow.love.ver3 09-04-2012 12:09

Tại sao các bác hay hỏi ăn rau dền!
 
em vào cái thớt 1001 cách nc với gái,mấy bác cứ bảo hỏi ăn rau dền ko? e chả hiểu gì,bác nào vào giải thích em với :D:beauty:

patypnl 09-04-2012 12:10

Re: Tại sao các bác hay hỏi ăn rau dền!
 
ăn rau dền không thím:sexy:
j/k em cũng éo biết là gì

EmBiBan7CaiNickRoi 09-04-2012 12:10

Re: Tại sao các bác hay hỏi ăn rau dền!
 
thế chủ thớt có thích ăn ra dền không?:adore:

DepToOngv1 09-04-2012 12:12

Re: Tại sao các bác hay hỏi ăn rau dền!
 
vàođây để biết

16/3/2012 09-04-2012 12:12

Re: Tại sao các bác hay hỏi ăn rau dền!
 
rawu dền là chủ đề ăn uống đó thysm ....k hỏi rau dèn hỏi cái khác cũng dc
:)

d4rksnow.love.ver3 09-04-2012 12:12

Re: Tại sao các bác hay hỏi ăn rau dền!
 
:rofl: vào lập thớt để hỏi lại bị mấy bác hỏi lại thích ăn rau dền ko?

taisaolaibankhonglydo 09-04-2012 12:13

Re: Tại sao các bác hay hỏi ăn rau dền!
 
:gach::gach: thế thím đã ăn rau dền hôm nay chưa để mọi người biết đường trả lời.

lovelyyou 09-04-2012 12:14

Re: Tại sao các bác hay hỏi ăn rau dền!
 
Chủ thớt thích ăn rau dền không :sexy:

vitcondimua 09-04-2012 12:14

Re: Tại sao các bác hay hỏi ăn rau dền!
 
cái này dễ hỉu mà,để em giải thích cho thím hỉu .cơ mà thím có hix ăn rau dền ko??:look_down::look_down::look_down::look_down::look_down::look_down::look_down ::go:

tuli 09-04-2012 12:14

Re: Tại sao các bác hay hỏi ăn rau dền!
 
cái này như điển tích rồi các thím à, giống như là văn hóa thường thức của anh em voz ấy. Người việt nào nhắc đến thúy kiều chí phèo thì ai cũng biết, vozer nào nhắc đến rau dền thì ai cũng hiểu đó :gach::gach:


All times are GMT +7. The time now is 12:47.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.