vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Điểm báo (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=33)
-   -   [Ảnh] Chiêm ngưỡng các vị vua, quan thời phong kiến ở Việt Nam (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=2701164)

SLR 04-03-2012 10:40

[Ảnh] Chiêm ngưỡng các vị vua, quan thời phong kiến ở Việt Nam
 
Quote:

1. Đinh Tiên Hoàng( 968 – 980 ) , húy là Đinh Bộ Lĩnh là vị vua sáng lập triều đại nhà Đinh, nước Đại Cồ Việt trong lịch sử Việt Nam. Ông là người có công đánh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất giang sơn và trở thành hoàng đế đầu tiên của Việt Nam sau 1000 năm Bắc thuộc. Đinh Bộ Lĩnh mở nước, lập đô, lấy niên hiệu với tư cách người đứng đầu một vương triều bề thế: Thời kỳ phục quốc của Việt Nam, từ họ Khúc chỉ xưng làm Tiết độ sứ, tới Ngô Quyền xưng vương và tới vua Đinh xưng làm hoàng đế. Sau hai vua nhà Tiền Lý xưng đế giữa thời Bắc thuộc rồi bị thất bại trước hoạ ngoại xâm, 400 năm sau người cầm quyền Việt Nam mới thực sự vươn tới đỉnh cao ngôi vị và danh hiệu, khẳng định vị thế vững chắc của quốc gia độc lập, thống nhất qua các triều đại Đinh – Lê – Lý - Trần và buộc các điển lễ, sách phong của cường quyền phương Bắc phải công nhận là một nước độc lập. Đinh Tiên Hoàng là vị hoàng đế đặt nền móng sáng lập nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên ở Việt Nam, vì thế mà ông còn được gọi là người mở nền chính thống cho các triều đại phong kiến trong lịch sử.

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/bando...-thoi-xua1.jpg

2. Phan Thanh Giản xuất thân trong một gia đình nghèo khổ. Tương truyền tổ phụ Phan Thanh Giản là Phan Thanh Tập, hiệu Ngẫu Cừ, sống thời nhà Minh. Sau khi nhà Minh bị nhà Mãn Thanh tiêu diệt, Phan Thanh Tập di cư sang phủ Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (Việt Nam). Nơi đây ông cưới vợ tên Huỳnh Thị Học, sinh được một trai tên là Phan Thanh Ngạn tục gọi là Xán. Năm 1825, ông đậu Cử nhân khoa Ất Dậu. Sau đó một năm, ông đậu đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ khoa Bính Tuất niên hiệu Minh Mạng thứ 7 (1826), vào năm 30 tuổi. Ông là người đậu Tiến sĩ khai khoa ở Nam bộ. Từ đấy, ông làm quan trải ba triều, là Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức 2. Phan Thanh Giản xuất thân trong một gia đình nghèo khổ. Tương truyền tổ phụ Phan Thanh Giản là Phan Thanh Tập, hiệu Ngẫu Cừ, sống thời nhà Minh. Sau khi nhà Minh bị nhà Mãn Thanh tiêu diệt, Phan Thanh Tập di cư sang phủ Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (Việt Nam). Nơi đây ông cưới vợ tên Huỳnh Thị Học, sinh được một trai tên là Phan Thanh Ngạn tục gọi là Xán. Năm 1825, ông đậu Cử nhân khoa Ất Dậu. Sau đó một năm, ông đậu đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ khoa Bính Tuất niên hiệu Minh Mạng thứ 7 (1826), vào năm 30 tuổi. Ông là người đậu Tiến sĩ khai khoa ở Nam bộ. Từ đấy, ông làm quan trải ba triều, là Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/bando...-thoi-xua2.jpg

3. Lê Đại Hành ( tên húy là Lê Hoàn , (941 – 1005) là vị vua đầu tiên của nhà Tiền Lê, trị vì từ 980 đến 1005. Trong lịch sử Việt Nam, Lê Hoàn không chỉ là một vị hoàng đế có những đóng góp lớn trong chống quân Tống phương Bắc, quân Chiêm phương Nam, giữ gìn và củng cố nền độc lập dân tộc mà còn có nhiều công lao trong sự nghiệp ngoại giao, xây dựng và kiến tạo đất nước Đại Cồ Việt. Lê Hoàn cũng là người tạo tiền đề, điều kiện để thời gian sau đó Lý Công Uẩn có đủ khả năng dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long năm 1010, mở ra một kỷ nguyên phát triển lâu dài của văn hóa Thăng Long - Hà Nội, thủ đô hiện tại của Việt Nam. Xung quanh vị Hoàng đế này còn nhiều điều chưa được sáng tỏ như vấn đề thân thế, sự nghiệp, và thụy hiệu.

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/bando...-thoi-xua3.jpg

4. Lý Nam Đế ( 503–548) là vị hoàng đế sáng lập nhà Tiền Lý và khai sinh nhà nước Vạn Xuân trong lịch sử Việt Nam. Ông tên thật là Lý Bí , còn gọi là Lý Bôn, người làng Thái Bình, phủ Long Hưng, Việt Nam (khoảng Thạch Thất và thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Lý Nam Đế có tài văn võ. Ông đã lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa, đánh đuổi được quân đô hộ, rồi xưng là Nam Đế (vua nước Nam), đặt tên nước làVạn Xuân, đóng đô ở Long Biên (chưa rõ ở đâu, có lẽ gần thành phố Bắc Ninh ngày nay).

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/bando...-thoi-xua4.jpg

5. Lý Thái Tổ (tên húy là Lý Công Uẩn 974 – 1028) là vị Hoàng đế đầu tiên của nhà Hậu Lý trong lịch sử Việt Nam, trị vì từ năm 1009 đến khi qua đời năm 1028. Dưới triều nhà Tiền Lê, ông làm quan đến chức Điện Tiền Chỉ Huy Sứ, là một chức quan võ chỉ huy quân đội bảo vệ kinh đô Hoa Lư bấy giờ. Ông được lực lượng của Đào Cam Mộc và sư Vạn Hạnh tôn làm vua sau khi vua Lê Long Đĩnh qua đời. Dưới triều ông, triều đình trung ương được củng cố, các thế lực phiến quân bị đánh dẹp, kinh đô được dời từ Hoa Lư về thành Đại La vào tháng 7 năm Thuận Thiên thứ hai (1010), và thành này được đổi tên thành Thăng Long.

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/bando...-thoi-xua5.jpg

6.7. Ngô Quyền (898 - 944), còn được biết đến với tên gọi Tiền Ngô Vương, là vị vua đầu tiên của nhà Ngô trong lịch sử Việt Nam. Năm 938, ông là người lãnh đạo nhân dân đánh bại quân Nam Hán trong trận Bạch Đằng nổi tiếng, chính thức kết thúc hơn một thiên niên kỉ Bắc thuộc, mở ra một thời kì độc lập lâu dài của Việt Nam. Sau chiến thắng này, ông lên ngôi vua, trị vì từ năm 939 đến năm 944. 6.7. Ngô Quyền (898 - 944), còn được biết đến với tên gọi Tiền Ngô Vương, là vị vua đầu tiên của nhà Ngô trong lịch sử Việt Nam. Năm 938, ông là người lãnh đạo nhân dân đánh bại quân Nam Hán trong trận Bạch Đằng nổi tiếng, chính thức kết thúc hơn một thiên niên kỉ Bắc thuộc, mở ra một thời kì độc lập lâu dài của Việt Nam. Sau chiến thắng này, ông lên ngôi vua, trị vì từ năm 939 đến năm 944.

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/bando...-thoi-xua6.jpg

8.. Vua Đồng Khánh (19 tháng 2, 1864 – 28 tháng 1, 1889), miếu hiệu Nguyễn Cảnh Tông, là vị Hoàng đế thứ 9 của nhà Nguyễn, tại vị từ năm 1885 đến 1889. Thụy hiệu của ông là Hoằng Liệt Thống Thiết Mẫn Huệ Thuần Hoàng Đế

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/bando...-thoi-xua8.jpg

9. Vua Duy Tân (19 tháng 9, 1900 – 26 tháng 12, 1945) là vị Hoàng đế thứ 11 của nhà Nguyễn (ở ngôi từ 1907 tới 1916), sau vuaThành Thái.

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/bando...-thoi-xua9.jpg

10. Hoàng đế Hàm Nghi ( 3 tháng 8 năm 1871 – 4 tháng 1 năm 1943) là vị Hoàng đế thứ 8 của nhà Nguyễn, vương triều phong kiếncuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Ngày nay, Việt Nam xem ông, cùng với các vua chống Pháp Thành Thái, Duy Tân là ba vị vua yêu nước trong thời kỳ Pháp thuộc.

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/bando...thoi-xua10.jpg

Nguồn

SLR 04-03-2012 10:43

Re: [Ảnh] Chiêm ngưỡng các vị vua, quan thời phong kiến ở Việt Nam
 
Quote:

11. Vua Khải Định ( 8 tháng 10, 1885 – 6 tháng 11, 1925), hay Nguyễn Hoằng Tông là vị Hoàng đế thứ mười hai nhà Nguyễn tronglịch sử Việt Nam, ở ngôi từ 1916 đến 1925

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/bando...thoi-xua11.jpg

12, 13. Vua Thành Thái (14 tháng 3, 1879 – 24 tháng 3, 1954) là vị Hoàng đế thứ 10 của nhà Nguyễn, tại vị từ 1889 đến 1907. Do chốngPháp nên ông, cùng với các vua Hàm Nghi và Duy Tân, là 3 vị vua yêu nước trong lịch sử Việt Nam thời Pháp thuộc bị đi đày tại ngoại quốc

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/bando...thoi-xua12.jpg

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/bando...thoi-xua13.jpg

14.Hoàng đế Tự Đức ( 22 tháng 9, 1829 – 19 tháng 7, 1883), húy Nguyễn Phúc Hồng Nhậm , còn có tên Nguyễn Phúc Thì là vị Hoàng đế thứ tư của nhà Nguyễn, trị vì từ năm 1847 đến 1883. Ông là vị vua có thời gian trị vì lâu dài nhất của nhà Nguyễn.

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/bando...thoi-xua14.jpg

Các bợn có nhận xét gì ko?

One_Side_Love_Affair 04-03-2012 10:45

Re: [Ảnh] Chiêm ngưỡng các vị vua, quan thời phong kiến ở Việt Nam
 
Quần áo rườm rà quá

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/bando...thoi-xua11.jpg

dennisho 04-03-2012 10:48

Re: [Ảnh] Chiêm ngưỡng các vị vua, quan thời phong kiến ở Việt Nam
 
Nhìn mặt vua Duy Tân hồi trẻ tội tội thế nào ấy...:sosad:.
Nhưng mà mấy vua chống Pháp như Thành Thái nhìn mặt nghiêm nghị, có uy khác hẳn mấy vua bù nhìn khác nhỉ :adore:

hoainam2912 04-03-2012 10:50

Re: [Ảnh] Chiêm ngưỡng các vị vua, quan thời phong kiến ở Việt Nam
 
Áo của vua Khải Định có cả quạt thông gío à, vãi lúa thế. Chắc đeo nhiều huân, huy chương quá, fai có cái quạt thông gió cho thoáng khí:">

Reishou 04-03-2012 10:54

Re: [Ảnh] Chiêm ngưỡng các vị vua, quan thời phong kiến ở Việt Nam
 
Quote:

Originally Posted by dennisho (Post 44787962)
Nhìn mặt vua Duy Tân hồi trẻ tội tội thế nào ấy...:sosad:.
Nhưng mà mấy vua chống Pháp như Thành Thái nhìn mặt nghiêm nghị, có uy khác hẳn mấy vua bù nhìn khác nhỉ :adore:

Thì cứ nhìn sẽ rõ, Nguyên Hồng cũng không "dữ dội" bằng. 7 tuổi lên ngôi. 16 tuổi bị đày đi ngoại quốc :adore:

khiconmtv 04-03-2012 10:55

Re: [Ảnh] Chiêm ngưỡng các vị vua, quan thời phong kiến ở Việt Nam
 
ngai vàng nản quá
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/bando...-thoi-xua9.jpg

Chilln 04-03-2012 10:57

Re: [Ảnh] Chiêm ngưỡng các vị vua, quan thời phong kiến ở Việt Nam
 
Vua Hàm Nghi mặt mũi đẹp thật!
Mà sao 0 có bức tranh vẽ cụ Nguyễn Trãi?

HauTu?Tro^mDao 04-03-2012 10:59

Re: [Ảnh] Chiêm ngưỡng các vị vua, quan thời phong kiến ở Việt Nam
 
vua mà tướng tá chả to lớn gì cả ,toàn như suy dinh dưỡng ,
long bào khoác lên ăn mày cũng chẳng thành vua đc

voichien34 04-03-2012 11:05

Re: [Ảnh] Chiêm ngưỡng các vị vua, quan thời phong kiến ở Việt Nam
 
Nhìn nản chả muốn chê thêm nữa :surrender::surrender:


All times are GMT +7. The time now is 01:14.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.