vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Thông báo (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Thông báo về việc chuyển đổi server (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=261945)

fRzzy 11-06-2009 00:28

Thông báo về việc chuyển đổi server
 
Trong thời gian vài tháng vừa qua, hệ thống server của vOz đã trở nên quá tải và rất cố gắng mới có thể đảm bảo cho diễn đàn được thông suốt, một số tính năng quan trọng (như search) đã phải tắt đi, gây ảnh hưởng không ít tới việc sinh hoạt của các thành viên diễn đàn.

Và chúng tôi mới đây đã bổ sung thêm một vài server nữa để cùng với hệ thống server hiện tại duy trì tốc độ truy cập nhanh như nó vốn có của diễn đàn, đồng thời cho phép các tính năng đã bị vô hiệu hóa trở lại hoạt động bình thường.

Trong thời gian 1-2 ngày tới, chúng tôi sẽ tiến hành quá trình nâng cấp này.

Về lý thuyết, hiện tại BQL chúng tôi đã triển khai một hệ thống nho nhỏ đảm bảo hoạt động của diễn đàn được xuyên suốt, không gây gián đoạn quá lâu cho hoạt động của thành viên (khoảng từ 1-2h, so với 1-2 ngày như thông thường) tuy nhiên trong toàn bộ quá trình nâng cấp kéo dài từ 1-2 ngày, có thể sẽ có đôi lúc hoạt động của hệ thống không được hoàn hảo. Nếu điều này có xảy ra, rất mong các bạn vui lòng thông cảm.

PS: Trong thời gian ngưng hoạt động (nếu có) các bạn có thể ghé thăm vozExpress - dự án trang tin công nghệ dựa trên cộng đồng vOz mới được đưa vào hoạt động chính thức của chúng tôi.

fRzzy 14-06-2009 05:32

Re: Thông báo về việc chuyển đổi server
 
Hiện tại bước đầu của việc chuyển server đã hoàn tất, mọi việc đã trở lại bình thường và các bạn đã có thể sử dụng lại diễn đàn một cách bình thường.

Tuy vậy, còn một số chức năng khác vẫn đang trong quá trình chuyển qua hệ thống mới, bởi vậy trong một vài ngày tới chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn tất và bật lại các tính năng đã bị vô hiệu quá.

Mọi thông tin mới nhất sẽ liên tục được cập nhật tại thread này khi có thể.

Cám ơn các bạn.


All times are GMT +7. The time now is 01:11.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.