vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Thảo luận chung (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=11)
-   -   < Giới thiêu > game dàn trận (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=2601760)

caorauroi 28-11-2011 14:52

< Giới thiêu > game dàn trận
 
Dạo này thèm quá.... thèm muốn mình trở thành 1 vị tướng , 1 nhà lãnh đạo quân sự và kinh tế....

Có bác nào có game dàn trận kiểu chiến tranh bản đồ ko giới thiệu cho mình với :beauty::beauty::beauty:

tony_michellin 28-11-2011 14:56

Re: < Giới thiêu > game dàn trận
 
Civizilation, Heart of Iron....

hoangcaca7010 28-11-2011 15:11

Re: < Giới thiêu > game dàn trận
 
Total War mà chiến !

tkcuathanh 30-11-2011 20:15

Re: < Giới thiêu > game dàn trận
 
CHo cái link đi

ColByKjd 30-11-2011 20:19

Re: < Giới thiêu > game dàn trận
 
Không biết đường lên google mà tìm à
Ngồi chỉ tay 5 ngón, há mồm chờ sung thì đợi đấy :chaymau:

linhliver 30-11-2011 20:24

Re: < Giới thiêu > game dàn trận
 
có trò Celtic king: rage of war P2 P3 P4 nhẹ mà hay

roccat 30-11-2011 22:00

Re: < Giới thiêu > game dàn trận
 
World in Conflict.

Selena Gomez 30-11-2011 22:08

Re: < Giới thiêu > game dàn trận
 
Vote cho Shogun 2: Total war, Stronghold 3 & Seatle 7

heocon0504 30-11-2011 22:24

Re: < Giới thiêu > game dàn trận
 
Tin mừng cho mọi ng sẽ có 1 bản độc lập của Shogun Total war 2 : Last Sammurai
http://i1225.photobucket.com/albums/...a9547/FOTS.png

'ZzZzZ' 30-11-2011 23:26

Re: < Giới thiêu > game dàn trận
 
Quote:

Originally Posted by heocon0504 (Post 42760423)
Tin mừng cho mọi ng sẽ có 1 bản độc lập của Shogun Total war 2 : Last Sammurai
http://i1225.photobucket.com/albums/...a9547/FOTS.png

Mừng cái gì bò vắt sửa thì có :go::go::go::go:

DLC cang ra cang dõm bản này thì chỉ thay áo đổi cờ thêm súng:go::go:


All times are GMT +7. The time now is 22:44.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.