vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Chuyện trò linh tinh™ (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Làm thế nào để tẩy mực giấy than (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=2563678)

drlinhchek 15-11-2011 18:28

Làm thế nào để tẩy mực giấy than
 
e wen ko lót bìa lên làm tờ hóa đơn bên dưới bị 1 vết gạch chéo dài mà wan trọng là tờ hóa đơn đó đã viết r. sợ ăn chởi wa mà chưa biết cách nào tẩy đi đc.
pro nào có kinh nghiệm chỉ e fat:adore::adore:


All times are GMT +7. The time now is 00:59.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.