vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Chuyện trò linh tinh™ (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Hỏi chỗ mua quyển lý lịch Đảng viên. Các Vozers giúp với. (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=2455867)

fil286n 09-10-2011 08:54

Hỏi chỗ mua quyển lý lịch Đảng viên. Các Vozers giúp với.
 
:adore:
Tình hình là ngồi viết quyển lý lịch đảng viên để chiều nộp mà chữ to quá, viết đến cuối chỗ lý lịch họ hàng thì thiếu slot cho 2 bà dì :brick:. Em đang loay hoay tìm mãi mà không có chỗ nào bán quyển này. Hỏi xin thì bảo là thứ 2 lên vp đảng ủy :brick:, mà chiều nay cần ròi. Thím nào từng mua quyển này hay biết chỗ bán chỉ em với.
Quyển "Lý lịch đảng viên" bìa màu hồng nhé các thím :|

Bong Bóng 09-10-2011 08:59

Re: Hỏi chỗ mua quyển lý lịch Đảng viên. Các Vozers giúp với.
 
Cứ viết bừa vào, chả sao đâu. Ai trong diện được đưa vào đảng thì có đoàn thể, cty nó tâng rồi, ai nó xem sổ lý lịch nữa :sogood:

immort 09-10-2011 09:31

Re: Hỏi chỗ mua quyển lý lịch Đảng viên. Các Vozers giúp với.
 
vote không đảng đoàn gì hết!:sexy:


All times are GMT +7. The time now is 00:51.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.