vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Trường đua (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=15)
-   -   Đua PassMark PerformanceTest 7 (CPU) nào (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=1988194)

amdsempron 20-05-2011 23:12

Đua PassMark PerformanceTest 7 (CPU) nào
 
PassMark PerformanceTest 7 (PT7) là một chương trình benchmark system toàn diện (tuy là shareware nhưng có thể dùng free 30 ngày). Ở thread này mình chỉ đua CPU thôi.

Các bác download ở đây: http://www.passmark.com/download/pt_download.htm

Cần đồ chơi cho PT7 thì xem ở đây (thank transonlam): http://vozforums.com/showpost.php?p=...6&postcount=76

Software này có thể tự detect số CPU core nên có thể tự configure số thread, tuy nhiên các bác có thể check số thread cho chắc ăn.

Kết quả valid thì trong screenshot ngoài PT7 tab CPU score còn phải có 2 instance của CPU-Z, một cái show CPU và một cái show memory.
Nếu đang dùng CPU ở power saving mode thì cho biết core speed thực luôn nhe.


Let's go :D

Top 15 tuyệt đối

Chuotdong2008 | Core i7 990X | 5.01GHz | DDR3-1600 7-7-7-20 | 15147.5P
amdsempron | Core i7 2600K | 5.30GHz | DDR3-1866 7-7-7-21 | 13942.4P
transonlam | Core i7 2600K | 5.33GHz | DDR3-2145 9-11-9-27 | 13927.8P
aznboisvgn | Core i7 2600K | 5.25GHz | DDR3-2240 7-10-10-27 | 13829.3P
Chuotdong2008 | Core i7 2600K | 5.10GHz | DDR3-1866 6-9-6-24 | 13438.0P
4vr | Core i7 2600K | 4.30GHz | DDR3-1923 8-11-8-28 | 11026.1P
sieucan | Dual Xeon 5570 | 2.93GHz | DDR3-1066 8-8-8-20 | 10966.8P
ngocnguyen89 | Core i5 2500K | 5.30GHz | DDR3-1600 9-9-9-24 | 10745.9P
hoangduchi | Core i5 2500K | 5.00GHz | DDR3-1600 9-9-9-24 | 9962.5P
Chuotdong2008 | Core i7 950 | 4.65GHz | DDR3-1772 8-8-8-24 | 9178.9P
phantan74 | Core i5 750 | 4.42GHz | DDR3-1684 8-8-8-24 | 7974.5P
shady | Core i5 2500 | 3.80GHz | DDR3-1866 9-10-9-24 | 7880.1P
muatoqua | Core 2 Quad Q9550 | 4.17GHz | DDR3-1568 8-8-8-24 | 7082.5
xedapom | Core i7 930 | 2.80GHz | DDR3-1000 9-9-9-24 | 7070.4P
xedapom | Core i5 2500 | 3.70GHz | DDR3-1333 9-9-9-25 | 6758.3P
tructransecure | Phenom II X6 1055T | 3.50GHz | DDR3-1666 8-8-8-24 | 6750.3P
AMD 6 cores

tructransecure | Phenom II X6 1055T | 3.50GHz | DDR3-1666 8-8-8-24 | 6750.3P
AMD 4 cores

amdsempron | Athlon II X4 635 | 4.01GHz | DDR3-1584 7-8-7-24 | 5173.1P
leohp | Phenom II X2 555 BE (unlocked) | 3.50GHz | DDR2-834 5-5-5-15 | 4427.3P
bazoka | Athlon II X4 620 | 3.80GHz | DDR3-1170 6-6-6-15 | 3843.5P
AMD 3 cores

thaihoa0512 | Athlon II X2 210e (unlocked) | 3.51GHz | DDR3-1440 7-7-7-17 | 2907.6P
AMD 2 cores

pnt1925 | Sempron II 140 (unlocked) | 3.65GHz | DDR2-900 5-5-5-15 | 2370.2P
sonbkboy | Athlon II X2 240 | 4.12GHz | DDR3-1176 6-6-6-18 | 2154.4P
maytinhcuibap | Athlon II X2 240 | 3.08GHz | DDR2-587 4-4-4-12 | 1599.9P
ASPHALT5 | Sempron II 140 (unlocked) | 3.28GHz | DDR3-1333 8-8-8-20 | 1508.4P
AMD 1 core

Intel 8 cores/16 threads

sieucan | Dual Xeon 5570 | 2.93GHz | DDR3-1066 8-8-8-20 | 10966.8P
Intel 6 cores/12 threads

Chuotdong2008 | Core i7 990X | 5.01GHz | DDR3-1600 7-7-7-20 | 15147.5P
Intel 4 cores/8 threads

amdsempron | Core i7 2600K | 5.30GHz | DDR3-1866 7-7-7-21 | 13942.4P
transonlam | Core i7 2600K | 5.33GHz | DDR3-2145 9-11-9-27 | 13927.8P
aznboisvgn | Core i7 2600K | 5.25GHz | DDR3-2240 7-10-10-27 | 13829.3P
Chuotdong2008 | Core i7 2600K | 5.10GHz | DDR3-1866 6-9-6-24 | 13438.0P
4vr | Core i7 2600K | 4.30GHz | DDR3-1923 8-11-8-28 | 11026.1P
Chuotdong2008 | Core i7 950 | 4.65GHz | DDR3-1772 8-8-8-24 | 9178.9P
xedapom | Core i7 930 | 2.80GHz | DDR3-1000 9-9-9-24 | 7070.4P
Intel 4 cores/4 threads

ngocnguyen89 | Core i5 2500K | 5.30GHz | DDR3-1600 9-9-9-24 | 10745.9P
hoangduchi | Core i5 2500K | 5.00GHz | DDR3-1600 9-9-9-24 | 9962.5P
phantan74 | Core i5 750 | 4.42GHz | DDR3-1684 8-8-8-24 | 7974.5P
shady | Core i5 2500 | 3.80GHz | DDR3-1866 9-10-9-24 | 7880.1P
muatoqua | Core 2 Quad Q9550 | 4.17GHz | DDR3-1568 8-8-8-24 | 7082.5
xedapom | Core i5 2500 | 3.70GHz | DDR3-1333 9-9-9-25 | 6758.3P
Intel 2 cores/4 threads

lybenvung | Core i3 550 | 4.80GHz | DDR3-1600 9-9-9-24 | 5146.8P
QuanGL | Core i5 M480 | 2.67GHz | DDR3-1066 7-7-7-20 | 2264.7P
Intel 2 cores/2 threads

enilyruf | Pentium E6500 | 4.00GHz | DDR3-1333 8-8-8-20 | 3313.3P
linh_spkt | Pentium E5200 | 3.75GHz | DDR2-1000 6-6-6-15 | 2962.2P
VinhKT | Pentium E6300 | 4.30GHz | DDR2-820 4-4-4-12 | 2784.3P
sadness1108 | Pentium E5200 | 4.17GHz | DDR2-1000 5-6-6-18 | 2728.5P
xboy92 | Pentium E5700 | 4.00GHz | DDR2-800 6-6-6-18 | 2557.9P
phantan74 | Core 2 Duo E7500 | 2.93GHz | DDR2-1066 7-7-7-20 | 1984.6P
ahayqua | Core 2 Duo E7200 | 2.53GHz | DDR2-667 5-5-5-15 | 1705.9P
Chuotdong2008 | Pentium E2160 | 1.80GHz | DDR2-667 5-5-5-15 | 1043.0P
Intel 1 core/2 threads

x1550 | Pentium 631 | 3.00GHz | ??? | 516.8P
Intel 1 core/1 thread

dautrocKTS | Celeron D430 | 1.80GHz | DDR2-800 6-6-6-18 | 559.1P
dautrocKTS | Celeron 1.80GHz | DDR-400 3-3-3-8 | 219.9P


amdsempron 20-05-2011 23:13

Re: Đua PassMark PerformanceTest 7 (CPU) nào
 
Xuất phát :*

http://img.techpowerup.org/110520/01.jpg

maytinhcuibap 20-05-2011 23:32

Re: Đua PassMark PerformanceTest 7 (CPU) nào
 
1 Attachment(s)
làm cái nào:

amdsempron 21-05-2011 00:05

Re: Đua PassMark PerformanceTest 7 (CPU) nào
 
Updated ... :*

xboy92 21-05-2011 00:36

Re: Đua PassMark PerformanceTest 7 (CPU) nào
 
1 Attachment(s)
Pentium E5700 @ 4GHz: 2557.9 points

Chuotdong2008 21-05-2011 07:45

Re: Đua PassMark PerformanceTest 7 (CPU) nào
 
Cái này có rồi, thôi cứ quăng cục gạch chơi.:)
http://vozforums.com/attachment.php?...1&d=1289141944

A.I.D.S 21-05-2011 08:34

Re: Đua PassMark PerformanceTest 7 (CPU) nào
 
^
^
CPU gì thế bác ơi? :D

Chuotdong2008 21-05-2011 08:37

Re: Đua PassMark PerformanceTest 7 (CPU) nào
 
Quote:

Originally Posted by A.I.D.S (Post 30787072)
^
^
CPU gì thế bác ơi? :D

Lâu rồi không nhớ nữa, có lẽ là con i7-875K.:D

amdsempron 21-05-2011 09:38

Re: Đua PassMark PerformanceTest 7 (CPU) nào
 
Updated ... :*

@ bác Chuột: kết quả đó không phải của 875K đâu, 875K chắc cũng phải trên 6K điểm đó :D

phantan74 21-05-2011 10:10

Re: Đua PassMark PerformanceTest 7 (CPU) nào
 
Đua theo cho vui

http://img146.imageshack.us/img146/3795/unled1va.png


All times are GMT +7. The time now is 13:12.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.