vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Trường đua (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=15)
-   -   Trường đấu Nuclearus Multi-Core (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=1978318)

amdsempron 18-05-2011 00:21

Trường đấu Nuclearus Multi-Core
 
Các bác download Nuclearus Multi-Core tại đây: http://nuc-rus.narod.ru/eng.htm

Kết quả valid thì trong screenshot ngoài Nuclearus Multi-Core phải có 2 instance của CPU-Z, một cái show CPU và một cái show memory :D

Nếu ai dùng CPU ở chế độ CnQ / EIST thì cho biết core speed thực luôn nhe :D


Top 15 tuyệt đối

ngocnguyen89 | Core i5 2500K | 5.30GHz | DDR3-1600 9-9-9-24 | 29748Ms | Post # 4
vac6o | Core i7 870 | 4.41GHz | DDR3-1600 9-9-9-24 | 29431Ms | Post # 35
transonlam | Core i7 860 | 4.41GHz | DDR3-2000 10-11-10-30 | 29265Ms | Post # 27
Mr.Cigar. | Core i7 950 | 4.20GHz | DDR3-800 8-8-8-22 | 26816Ms | Post # 37
fwalker | Core i7 870 | 3.77GHz | DDR3-1713 8-8-8-24 | 24656Ms | Post # 36
muatoqua | Core 2 Quad Q9550 | 4.17GHz | DDR3-1568 8-8-8-24 | 24234Ms | Post # 31
amdsempron | Core i7 2600K | 3.80GHz | DDR3-1333 9-9-9-27 | 23873Ms | Post # 2
xedapom | Core i7 930 | 2.80GHz | DDR3-1000 9-9-9-24 | 23407Ms | Post # 6
xedapom | Core i5 2500 | 3.70GHz | DDR3-1333 9-9-9-25 | 19519Ms | Post # 7
bazoka | Athlon II X4 620 | 3.50GHz | DDR3-1438 9-9-924 | 15232Ms | Post # 38
leohp | Phenom II X2 555 BE (unlocked) | 3.50GHz | DDR3-834 5-5-5-15 | 14482Ms | Post # 26
soncc1984 | Celeron E3400 | 4.46GHz | DDR2-1066 5-5-5-15 | 13219Ms | Post # 21
zoro927 | Pentium E5700 | 3.72GHz | DDR2-886 6-6-6-18 | 12687Ms | Post # 12
qwerty68 | Core i3 2100 | 3.10GHz | DDR3-1333 9-9-9-24 | 12169Ms | Post # 39
tunganh91 | Core i3 2100 | 3.10GHz | DDR3-1333 9-9-9-24 | 11635Ms | Post # 15
AMD 6 coreAMD 4 core

bazoka | Athlon II X4 620 | 3.50GHz | DDR3-1438 9-9-924 | 15232Ms | Post # 38
leohp | Phenom II X2 555 BE (unlocked) | 3.50GHz | DDR3-834 5-5-5-15 | 14482Ms | Post # 26AMD 3 coreAMD 2 core

maytinhcuibap | Athlon II X2 240 | 3.08GHz | DDR2-588 4-4-4-12 | 7869Ms | Post # 25
ASPHALT5 | Sempron II 140 (unlocked) | 2.72GHz | DDR3-1333 9-12-12-30 | 6317Ms | Post # 14
AMD 1 coreIntel 6 core / 12 thread (not supported:sosad:)Intel 4 core / 8 thread

vac6o | Core i7 870 | 4.41GHz | DDR3-1600 9-9-9-24 | 29431Ms | Post # 35
transonlam | Core i7 860 | 4.41GHz | DDR3-2000 10-11-10-30 | 29265Ms | Post # 27
Mr.Cigar. | Core i7 950 | 4.20GHz | DDR3-800 8-8-8-22 | 26816Ms | Post # 37
fwalker | Core i7 870 | 3.77GHz | DDR3-1713 8-8-8-24 | 24656Ms | Post # 36
amdsempron | Core i7 2600K | 3.80GHz | DDR3-1333 9-9-9-27 | 23873Ms | Post # 2
xedapom | Core i7 930 | 2.80GHz | DDR3-1000 9-9-9-24 | 23407Ms | Post # 6
Intel 4 core / 4 thread

ngocnguyen89 | Core i5 2500K | 5.30GHz | DDR3-1600 9-9-9-24 | 29748Ms | Post # 4
muatoqua | Core 2 Quad Q9550 | 4.17GHz | DDR3-1568 8-8-8-24 | 24234Ms | Post # 31
xedapom | Core i5 2500 | 3.70GHz | DDR3-1333 9-9-9-25 | 19519Ms | Post # 7
Intel 2 core / 4 thread

qwerty68 | Core i3 2100 | 3.10GHz | DDR3-1333 9-9-9-24 | 12169Ms | Post # 39
tunganh91 | Core i3 2100 | 3.10GHz | DDR3-1333 9-9-9-24 | 11635Ms | Post # 15
m_schumacher | Atom D510 | 1.67GHz | DDR3-???? 6-6-6-18 | 2675Ms | Post # 30
Intel 2 core / 2 thread

soncc1984 | Celeron E3400 | 4.46GHz | DDR2-1066 5-5-5-15 | 13219Ms | Post # 21
zoro927 | Pentium E5700 | 3.72GHz | DDR2-886 6-6-6-18 | 12687Ms | Post # 12
linh_spkt | Pentium E5200 | 3.50GHz | DDR2-933 6-6-6-15 | 11439Ms | Post # 11
Chuotdong2008 | Pentium E2160 | 1.80GHz | DDR2-667 5-5-5-15 | 5721Ms | Post # 5
Intel 1 core / 2 threadIntel 1 core / 1 thread

dautrocKTS | Celeron D430 | 1.80GHz | DDR2-800 6-6-6-18 | 3383Ms | Post # 34


amdsempron 18-05-2011 00:22

Re: Trường đấu Nuclearus Multi-Core
 
Xuất phát :*
http://img.techpowerup.org/110517/23873Ms_2.jpg

Ronaldinho_07 18-05-2011 00:24

Re: Trường đấu Nuclearus Multi-Core
 


đẻ mua lại con 2500K khác đã :pudency::pudency:

ngocnguyen89 18-05-2011 08:43

Re: Trường đấu Nuclearus Multi-Core
 
1 Attachment(s)
Cho i7 hít khói nè :look_down:
http://vozforums.com/attachment.php?...1&d=1305683113

Chuotdong2008 18-05-2011 09:41

Re: Trường đấu Nuclearus Multi-Core
 
1 Attachment(s)
Híc, cùi quá.:D
http://vozforums.com/attachment.php?...1&d=1305686488

xedapom 18-05-2011 10:21

Re: Trường đấu Nuclearus Multi-Core
 
1 Attachment(s)
cho 1 em default i7 930 cho vui total 23407
Attachment 378481

xedapom 18-05-2011 10:23

Re: Trường đấu Nuclearus Multi-Core
 
1 Attachment(s)
tiếp theo là 1 em i5 2500 non K hơi yếu sinh lý total 19519
Attachment 378484

amdsempron 18-05-2011 10:32

Re: Trường đấu Nuclearus Multi-Core
 
Welcome :*

Giờ nghỉ trưa sẽ update cho bà con :beauty:

transonlam 18-05-2011 11:02

Re: Trường đấu Nuclearus Multi-Core
 
Hôm nay lại có trò mới nữa à :D

Tối về thử mới được

xedapom 18-05-2011 11:11

Re: Trường đấu Nuclearus Multi-Core
 
cái này có vẻ kiểu Phòng khám đa khoa cho CPU,đủ mọi thông số test tất,đúng là nguyên tử


All times are GMT +7. The time now is 20:26.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.