vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Trường đua (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=15)
-   -   Trường đấu MaxxMIPS (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=1933489)

amdsempron 03-05-2011 01:12

Trường đấu MaxxMIPS
 
MIPS (Million Instructions Per Second) cho biết số triệu lệnh mà CPU có thể thực hiện trong một giây :D

Các bác download MaxxMIPS ở đây
Download CPU-Z ở đây

Kết quả valid thì trong screenshot ngoài MaxxMIPS, phải có thêm 2 instance của CPU-Z: một cái show CPU và một cái show memory.
Recommend dùng high PRIORITY.
Nếu các bác đang dùng EIST hay Cool'n'Quiet thì cho biết core speed thực sự luôn nhe.

Các bác dùng AMD Phenom II X6 thì vẫn tham gia được, đọc cái post này của mình nhe: http://vozforums.com/showpost.php?p=...8&postcount=92


Các kết quả sẽ được update thường xuyên và được phân chia thành nhiều nhóm dựa theo CPU AMD hay Intel và số core số thread :D

Đối với mỗi couple (nickname & CPU) sẽ lấy điểm cao nhất để update :D

Bảng vàng:

Top 10 tuyệt đối:
ocvn | Dual Xeon E5620 | Core @ 3.76GHz | Memory @ DDR3-1584 8-8-8-20 | 19399.95MIPS (6466.65MIPS x 3)
amdsempron | Core i7 2600K | Core @ 5.38GHz | Memory @ DDR3-2166 9-11-10-27 | 11182.48MIPS
Chuotdong2008 | Core i7 2600K | Core @ 5.39GHz | Memory @ DDR3-2169 7-10-7-26 | 10817.20MIPS
5746 | Core i7 2600K | Core @ 5.30GHz | Memory @ DDR3-2133 8-10-8-27 | 10672.84MIPS
aznboisvgn | Core i7 2600K | Core @ 5.00GHz | Memory @ DDR3-2133 7-10-10-27 | 9789.75MIPS
nhuminh | Core i7 2600K | Core @ ??? | Memory @ DDR3-2133 9-11-9-28 | 8864.13MIPS
3.14G | Core i7 2600K | Core @ 4.50GHz | Memory @ DDR3-1600 8-8-8-22 | 8792.40MIPS
Chuotdong2008 | Core i7 990X | Core @ 3.46GHz | Memory @ DDR3-1600 7-7-7-20 | 8690.61MIPS (5793.74MIPS x 1.5)
Chuotdong2008 | Core i7 950 | Core @ 4.65GHz | Memory @ DDR3-1772 8-8-8-24 | 8340.16MIPS
subin145 | Core i7 950 | Core @ 4.56GHz | Memory @ DDR3-1306 7-7-7-19 | 8218.91MIPSAMD 8 cores:AMD 6 cores:
SUPERKAMES | Phenom II X6 1055T | Core @ 4.05GHz | Memory @ DDR3-1600 7-8-7-22 | 6948.29MIPS (4632.19MIPS x 1.5)AMD 4 cores:
transonlam | Athlon II X4 640 | Core @ 4.00GHz | Memory @ DDR3-1526 7-8-7-27 | 4613.98MIPS
Haidzam | Phenom II X2 550 BE (unlocked) | Core @ 3.92GHz | Memory @ DDR3-1633 9-9-9-24 | 4533.92MIPS
leohp | Phenom II X2 555 BE (4 core) | Core @ 3.93GHz | Memory @ DDR2-876 5-5-5-15 | 4443.91MIPS
bazoka | Athlon II X4 620 | Core @ 3.80GHz | Memory @ DDR3-1170 6-6-6-15 | 4364.17MIPS
phuthuydemon | Athlon II X3 445 (unlocked) | Core @ 3.57GHz | Memory @ DDR3-1534 9-9-9-24 | 4057.79MIPS
^daotu^ | Athlon II X3 450 (unlocked) | Core @ 3.20GHz | Memory @ DDR3-1333 9-9-9-24 | 3655.00MIPSAMD 3 cores:
leohp | Phenom II X2 555 BE (3 core) | Core @ 3.80GHz | Memory @ DDR2-876 5-5-5-15 | 3197.57MIPS
tructransecure | Athlon II X3 435 | Core @ 3.63GHz | Memory @ DDR3-1333 7-7-7-20 | 3119.91MIPSAMD 2 cores:
sonbkboy | Athlon II X2 240 | Core @ 4.13GHz | Memory @ DDR3-1574 6-6-6-18 | 2369.17MIPS
freedomqn | Athlon II X2 245 | Core @ 4.02GHz | Memory @ DDR3-1480 8-8-8-22 | 2318.24MIPS
leohp | Phenom II X2 555 BE | Core @ 3.80GHz | Memory @ DDR2-876 5-5-5-15 | 2124.40MIPS
dangthaison | Athlon II X2 240 | Core @ 3.36GHz | Memory @ DDR2-800 5-5-5-15 | 1867.06MIPS
maytinhcuibap | Athlon II X2 240 | Core @ 3.08GHz | Memory @ DDR2-588 4-4-4-12 | 1750.94MIPS
ASPHALT5 | Sempron II 140 (unlocked) | Core @ 3.25GHz | Memory @ DDR2-1000 5-5-5-18 | 1611.55MIPS
SUPERKAMES | E-350 | Core @ 1.65GHz | Memory @ DDR3-1098 7-7-7-20 | 712.12MIPSAMD 1 core:
leohp | Phenom II X2 555 BE (1 core) | Core @ 3.80GHz | Memory @ DDR2-876 5-5-5-15 | 1034.71MIPSIntel 12 cores/24 threads:
ocvn | Dual Xeon E5620 | Core @ 3.76GHz | Memory @ DDR3-1584 8-8-8-20 | 19399.95MIPS (6466.65MIPS x 3)Intel 6 cores/12 threads:
Chuotdong2008 | Core i7 990X | Core @ 3.46GHz | Memory @ DDR3-1600 7-7-7-20 | 8690.61MIPS (5793.74MIPS x 1.5)
Intel 4 cores/8 threads:
amdsempron | Core i7 2600K | Core @ 5.38GHz | Memory @ DDR3-2166 9-11-10-27 | 11182.48MIPS
Chuotdong2008 | Core i7 2600K | Core @ 5.39GHz | Memory @ DDR3-2169 7-10-7-26 | 10817.20MIPS
5746 | Core i7 2600K | Core @ 5.30GHz | Memory @ DDR3-2133 8-10-8-27 | 10672.84MIPS
aznboisvgn | Core i7 2600K | Core @ 5.00GHz | Memory @ DDR3-2133 7-10-10-27 | 9789.75MIPS
nhuminh | Core i7 2600K | Core @ ??? | Memory @ DDR3-2133 9-11-9-28 | 8864.13MIPS
3.14G | Core i7 2600K | Core @ 4.50GHz | Memory @ DDR3-1600 8-8-8-22 | 8792.40MIPS
Chuotdong2008 | Core i7 950 | Core @ 4.65GHz | Memory @ DDR3-1772 8-8-8-24 | 8340.16MIPS
subin145 | Core i7 950 | Core @ 4.56GHz | Memory @ DDR3-1306 7-7-7-19 | 8218.91MIPS
phongtrung | Core i7 2600K | Core @ 4.40GHz | Memory @ DDR3-1648 9-9-9-28 | 8049.53MIPS
lybenvung | Core i7 880 | Core @ 4.29GHz | Memory @ DDR3-1560 11-11-11-29 | 7836.64MIPS
transonlam | Core i7 860 | Core @ 4.21GHz | Memory @ DDR3-1530 7-8-7-24 | 7531.82MIPS
dautrocKTS | Core i7 920 | Core @ 4.21GHz | Memory @ DDR3-1604 9-9-9-24 | 6996.82MIPS
ekincheng | Core i7 920 | Core @ 4.00GHz | Memory @ DDR3-1600 7-8-7-24 | 6504.55MIPS
xedapom | Core i7 930 | Core @ 3.50GHz | Memory @ DDR3-1000 9-9-9-24 | 6192.38MIPS
fwalker | Core i7 870 | Core @ 3.77GHz | Memory @ DDR3-1714 8-8-8-24 | 6131.71MIPS
k.f_1945 | Core i7 950 | Core @ 3.20GHz | Memory @ DDR3-1866 9-9-9-24 | 5244.87MIPSIntel 4 cores/4 threads:
ngocnguyen89 | Core i5 2500K | Core @ 5.30GHz | Memory @ DDR3-1600 9-9-9-24 | 7045.56MIPS
Ronaldinho_07 | Core i5 2500K | Core @ 5.00GHz | Memory @ ??? | 6612.37MIPS
tructransecure | Core i5 2500K | Core @ 3.70GHz | Memory @ DDR3-1333 9-9-9-24 | 6433.17MIPS
DreadLord | Core i5 2500K | Core @ 4.70GHz | Memory @ DDR3-1866 8-9-8-24 | 6221.88MIPS
phantan74 | Core i5 750 | Core @ 4.25GHz | Memory @ DDR3-1620 8-8-8-24 | 5327.20MIPS
xedapom | Core i5 2500 | Core @ 3.70GHz | Memory @ DDR3-1333 9-9-9-25 | 4450.03MIPS
muatoqua | Core 2 Quad Q9550 | Core @ 4.17GHz | Memory @ DDR3-1568 8-8-8-24 | 4412.42MIPS
copycon | Core i5 2400 | Core @ 3.50GHz | Memory @ DDR3-1373 9-9-9-24 | 4381.68MIPS
ghost_chicken | Core 2 Quad Q8400S | Core @ 3.60GHz | Memory @ DDR2-1202 5-5-5-15 | 3803.29MIPSIntel 2 cores/4 threads:
lybenvung | Core i3 550 | Core @ 5.20GHz | Memory @ DDR3-1736 9-9-9-24 | 4255.15MIPS
mr_gem | Core i3 530 | Core @ 4.21GHz | Memory @ DDR3-1530 9-9-9-24 | 3163.11MIPS
qwerty68 | Core i3 2100 | Core @ 3.10GHz | Memory @ DDR3-1333 9-9-9-24 | 2603.58MIPS
QuanGL | Core i5 M480 | Core @ 2.66GHz | Memory @ DDR3-1066 7-7-7-20 | 2247.09MIPS
tranhuyhoang | Core i5 540M | Core @ 2.53GHz | Memory @ DDR3-1066 7-7-7-20 | 2105.30MIPSIntel 2 cores/2 threads:
zoro927 | Pentium E5700 | Core @ 4.26GHz | Memory @ DDR2-852 5-5-5-15 | 2262.57MIPS
pitroy | Pentium E5200 | Core @ 4.15GHz | Memory @ DDR2-1155 5-5-5-15 | 2197.92MIPS
linh_spkt | Pentium E5200 | Core @ 3.60GHz | Memory @ DDR2-960 6-6-6-15 | 1873.70MIPS
phantan74 | Core 2 Duo E7500 | Core @ 2.93GHz | Memory @ DDR2-1066 7-7-7-20 | 1556.30MIPS
leohp | Mobile Core 2 Duo SP9400 | Core @ 2.40GHz | Memory @ DDR3-1066 7-7-7-20 | 1203.13MIPS
xboy92 | Core 2 Duo T8100 | Core @ 2.01GHz | Memory @ DDR2-667 5-5-5-15 | 1114.92MIPSIntel 1 core/2 threads:Intel 1 core/1 thread:
zoro927 | Pentium E5700 (1 core) | Core @ 4.50GHz | Memory @ DDR2-900 6-6-6-18 | 1195.89MIPS

amdsempron 03-05-2011 01:13

Re: Trường đấu MaxxMIPS
 
Thử phát :*

http://img.techpowerup.org/110502/07.jpg

dangthaison 03-05-2011 02:00

Re: Trường đấu MaxxMIPS
 
1 Attachment(s)
Góp vui :D

http://vozforums.com/attachment.php?...1&d=1304362835

tranhuyhoang 03-05-2011 02:32

Re: Trường đấu MaxxMIPS
 
Thử phát xem nào
https://lh4.googleusercontent.com/_M...s800/hoang.jpg

tranhuyhoang | intel I5 540 | Core @ 2.53GHz | Memory @ DDR3-1333 7-7-7-20 | 2105.30MIPS

Lưu ý trong quá trình test nếu với laptop chọn high performance tắt hết toàn bộ ứng dụng, và để chế độ real time priority để được kết quả tốt nhất.

lybenvung 03-05-2011 07:50

Re: Trường đấu MaxxMIPS
 
http://i43.photobucket.com/albums/e3...n-01/001-4.png

amdsempron 03-05-2011 08:15

Re: Trường đấu MaxxMIPS
 
Updating ... done @ 08:15AM 03-05-2011 :D

tructransecure 03-05-2011 14:07

Re: Trường đấu MaxxMIPS
 
1 Attachment(s)
http://vozforums.com/attachment.php?...1&d=1304406371

Bon chen chút cho vui :sexy:

AMD Athlon II X3 435 @ 3,240GHz, DDR3 7-7-7-20

amdsempron 03-05-2011 14:22

Re: Trường đấu MaxxMIPS
 
Updated ... :*

transonlam 03-05-2011 14:37

Re: Trường đấu MaxxMIPS
 
2 Attachment(s)
Cho em góp 1 tầm nè anh AMDSempron...có cho Update kết quả ko anh? :D

http://vozforums.com/attachment.php?...5&d=1304408248

Attachment 368095

subin145 03-05-2011 14:43

Re: Trường đấu MaxxMIPS
 
Làm phát góp vui ^^

http://cb1.upanh.com/22.76.29068030.2hK0/maxxmips.jpg


All times are GMT +7. The time now is 06:16.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.