vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Điện thoại di động (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=76)
-   -   HN Bán Iphone 4 - 32GB MC605J hàng Nhật Bủn lock mới 99.9% ( ảnh thật ) (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=1600459)

viet_icc 03-01-2011 23:56

Bán Iphone 4 - 32GB MC605J hàng Nhật Bủn lock mới 99.9% ( ảnh thật )
 
5 Attachment(s)
Model: MC605J
version: 4.0.2
Firmware: 01.59.00
Serial No. : 88035GB2A4T ( hình như tuấn 35)

các bác nghịch mái thoải nhé..

Giá : 15tr ...

thongdtk3 04-01-2011 07:28

Re: Bán Iphone 4 - 32GB MC605J hàng Nhật Bủn lock mới 99.9% ( ảnh thật )
 
Hàng xịn , ngon thơm , up dum bác

ngotau21 04-01-2011 10:02

Re: Bán Iphone 4 - 32GB MC605J hàng Nhật Bủn lock mới 99.9% ( ảnh thật )
 
giao luu galaxy i9000 lock phap khong bac

viet_icc 04-01-2011 18:36

Re: Bán Iphone 4 - 32GB MC605J hàng Nhật Bủn lock mới 99.9% ( ảnh thật )
 
da len duong. closed


All times are GMT +7. The time now is 05:52.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.