vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Trường đua (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=15)
-   -   [Đua] - Kết Quả Không Tìm Được Trên Google (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=1471138)

boyvipcc16 14-11-2010 16:34

[Đua] - Kết Quả Không Tìm Được Trên Google
 
Nhớ ko nhầm thì có topic ngược lại với topic cái này mình lập
Xem coi ai tìm từ khoá mà ko hiện ra
Lưu ý:
Dưới 12 từ khoá
Từ đó phải có nghĩa (Ko gõ tùm lum)
VD: ghgdsdt1246
Không chơi số 0-9

Từ hay cụm từ tuỳ các bạn (Miễn sao ko vi phạm quy định)

Ai thua thì mình báo kết quả:D

bazoka 14-11-2010 16:40

Re: [Đua] - Kết Quả Không Tìm Được Trên Google
 
1 từ hay 1 cụm từ?

axamax 14-11-2010 16:48

Re: [Đua] - Kết Quả Không Tìm Được Trên Google
 
thua tìm từ nào chằng có?

bazoka 14-11-2010 17:11

Re: [Đua] - Kết Quả Không Tìm Được Trên Google
 
1 Attachment(s)
Cái này có tính không?

http://vozforums.com/attachment.php?...1&d=1289729504

watchmen 14-11-2010 17:16

Re: [Đua] - Kết Quả Không Tìm Được Trên Google
 
này thì không kết quả :D

http://www.google.com.vn/#hl=vi&biw=...e110c0a7&num=0

minhpine 14-11-2010 17:24

Re: [Đua] - Kết Quả Không Tìm Được Trên Google
 
- F17 huyền thoại mà không tìm thấy: http://www.google.com.vn/#num=0&hl=v...2b8402faeb46ce

Multimedia2030 14-11-2010 17:24

Re: [Đua] - Kết Quả Không Tìm Được Trên Google
 
1 Attachment(s)
Có rồi đây ::D

http://vozforums.com/attachment.php?...1&d=1289730239

hhhnnn 14-11-2010 17:33

Re: [Đua] - Kết Quả Không Tìm Được Trên Google
 
này thì ko có kết quả típ :D:D:D
http://www.google.com.vn/#num=0&hl=v...a3e24ee110c0a7
http://www.google.com.vn/#num=0&hl=v...a3e24ee110c0a7
http://www.google.com.vn/#num=0&hl=v...a3e24ee110c0a7

boyvipcc16 14-11-2010 17:48

Re: [Đua] - Kết Quả Không Tìm Được Trên Google
 
Quote:

Originally Posted by minhpine (Post 22730560)
- F17 huyền thoại mà không tìm thấy: http://www.google.com.vn/#num=0&hl=v...2b8402faeb46ce

Sai quy định rồi bạn
F17 web & hình ảnh ra tuốt

3 từ đó mình tìm ra hết

Thử từ này xem FBI biolotry
Biolotry (sai chính tả)

Jay 26-11-2010 14:32

Re: [Đua] - Kết Quả Không Tìm Được Trên Google
 
quăng trong dấu nháy kép " " thì cỡ nào lại chẳng không tìm thấy...


All times are GMT +7. The time now is 05:08.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.