vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Đồ họa máy tính (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=8)
-   -   Cách dùng cổng HDMI trên lap để hiển thị trên tv (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=1161520)

codart 25-07-2010 16:56

Cách dùng cổng HDMI trên lap để hiển thị trên tv
 
Srr vì em gà, xin được các bro giúp đỡ :)

FudyerXFX 25-07-2010 18:09

Re: Cách dùng cổng HDMI trên lap để hiển thị trên tv
 
thì mua cáp HDMI rồi cắm từ laptop sang LCD, Set input của LCD là HDMI. Trên lý thuyết là vậy đó, mình cũng chưa làm bao h.
yêu cầu là laptop và LCD phải hỗ trợ giao tiếp HDMI

codart 25-07-2010 18:38

Re: Cách dùng cổng HDMI trên lap để hiển thị trên tv
 
ý em là output ra tivi cùi dùng jac tròn như cắm từ đầu đĩa sang ấy ạ thì làm thế nào?

Supreme Archangel 25-07-2010 23:25

Re: Cách dùng cổng HDMI trên lap để hiển thị trên tv
 
Quote:

Originally Posted by codart (Post 17584468)
ý em là output ra tivi cùi dùng jac tròn như cắm từ đầu đĩa sang ấy ạ thì làm thế nào?

ti vi cùi thì đừng out ra thì hơn :)). bác định cắm từ HDMI của laptop sang cổng Composite của TV à ???

codart 26-07-2010 00:59

Re: Cách dùng cổng HDMI trên lap để hiển thị trên tv
 
Quote:

Originally Posted by Supreme Archangel (Post 17599744)
ti vi cùi thì đừng out ra thì hơn :)). bác định cắm từ HDMI của laptop sang cổng Composite của TV à ???

không có đk thì đành vậy thôi bác ạ, coi hd trên lap mỏi người quá :(


All times are GMT +7. The time now is 13:34.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.