vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Thông báo (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Thăm dò ý kiến người sử dụng tại vozForums (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=104999)

fRzzy 11-07-2008 16:22

Thăm dò ý kiến người sử dụng tại vozForums
 
Nằm trong kế hoạch sắp tới của vOz cung cấp thêm các nội dung thiết thực đến tới các thành viên và khách ghé thăm website. Từ thời điểm hiện tại, liên tục sẽ có các bản thăm dò ý kiến được chạy tại vozForums.com

Ý kiến của bạn từ bản thăm dò này sẽ được tổng hợp và là cơ sở để quyết định việc định hướng nội dung cho website từ giờ về sau.

Survey đầu tiên về các thiết bị máy tính xách tay, hiện đã chạy tại vozForums.com, các bạn có thể tham gia bằng cách chọn các tiêu chí quan trọng đối với mình ở survey bên tay phải các trang.


All times are GMT +7. The time now is 13:07.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.