2.
Notices

gnabv3 gnabv3 is offline

Senior Member

About Me

  • Signature
    Quote:
    giữa thành công và thất bại có con sông gian khổ..trên con sông đó có cây cầu tên là sự cố gằng
    //một câu của voz .không nhớ của ai

Statistics

Total Posts
General Information
  • Last Activity: Today 11:06
  • Join Date: 07-07-2013
All times are GMT +7. The time now is 15:44.