vozForums
Go Back   vozForums > Khu thương mại
View All Announcements (2) Announcements in Forum : Khu thương mại
 
06-08-2016 until 06-09-2020
lebao's Avatar
lebao lebao is offline
★★★★★
 
Join Date: 07-2006
Posts: 6,313
Thông báo về các vấn đề quảng cáo, banner, sticky,...

Hiện tại, tất cả các vấn đề liên quan đến quảng cáo tại vozForums đều do lebao triển khai và quản lý. Để được hỗ trợ tốt nhất, các cá nhân/tổ chức có thể liên hệ với lebao thông qua info dưới đây

Lê Bảo Long
0903 939 161
long.le@voz.vn

 
Forum Jump
All times are GMT +7. The time now is 15:46.
Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.